Kwestionariusz informacyjny

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza, zawierającego 34 pytania, celem rozpoznania potrzeb Państwa dzieci oraz wdrożenie odpowiednich metod wychowawczo-edukacyjnych.

  Data urodzenia dziecka:

  Proszę odpowiedzieć na pytania. Czy Państwa dziecko:

  1. Interesuje się światem zewnętrznym, zadaje pytania?

  2. Potrafi wymówić swoje imię, reaguje na nie?

  3. Wskazuje znane mu osoby, nazywa je? (mama, tata, babcia, dziadek itd.)

  4. Utrzymuje kontakt wzrokowy z matką, ojcem?

  5. Nawiązuje kontakt z otoczeniem? Z innymi dziećmi?

  6. Próbuje pocieszać najbliższych, kiedy są smutni?

  7. Chodzi sprawnie?

  8. Omija przeszkody?

  9. Potrafi naśladować skaczącą piłkę, wykonuje podskoki?

  10. Potrafi wskazywać własne części ciała (np. głowę, ręce, nogi, brzuch)?

  11. Naśladuje dźwięki zasłyszane z otoczenia (np. samochodu, kota, psa)?

  12. Rozumie polecenia kierowane do niego?

  13. Nazywa to, o co prosi (np. bułka, woda, miś)?

  14. Zadaje proste pytania?

  15. Opowiada, co widziało np. na spacerze?

  16. Mówi zdaniami?

  17. Słucha muzyki, programów na tym samym poziomie głośności, co inni?

  18. Potrafi ubrać samodzielnie część garderoby?

  19. Samodzielnie posługuje się sztućcami?

  20. Gryzie i połyka bez wysiłku?

  21. Rozpoznaje smaki (słodki, słony, kwaśny, gorzki)?

  22. Myje zęby szczoteczką?

  23. Potrafi oblizać językiem wargi?

  24. Naśladuje cmokanie (całuski), kląskanie (konika)?

  25. Wykonuje proste polecenia słowne (np. daj lalę, połóż misia na stole)?

  26. Choruje? (jak często, na jakie choroby?)

  27. Kontroluje i sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?

  28. Buduje wieżę z klocków, szereguje w pociąg?

  29. Lepi z ciastoliny/ plasteliny kulki, wałeczki?

  30. Bawi się piaskiem, wodą?

  31. Ogląda książki, przewraca kartki?

  32. Potrafi odszukać klocki tego samego koloru (sortuje)?

  33. Składa obrazek z dwóch lub więcej części?

  34. Dodatkowe spostrzeżenia i uwagi na temat dziecka

  Karta informacyjna została opracowana na podstawie wzoru ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl i ma posłużyć wszechstronniejszemu poznaniu dziecka i wczesnemu wspomaganiu jego rozwoju.