Opłaty
Opłata miesięczna
400

Opłata stała

Wyżywienie za 1 dzień
10

Opłata za wyżywienia

Zajęcia dodatkowe
0

Opłata za zajęcia dodatkowe

Opłata stała zawiera:

 • realizacja programu edukacyjno-wychowawczego realizowanego zgodnego z podstawa programowa Ministerstwa Edukacji i przygotowującego dzieci do edukacji szkolnej MAC edukacja
 • codzienne zajęcia języka angielskiego 5 x w tygodniu
 • 2,5/3 latki (20 min język angielskiego)
 • 4 latki (30 min język angielskiego)
 • 5 latki (35 min język angielskiego)
 • zajęcia sensoryczne
 • rytmika (1 raz w tygodniu)
 • opieka logopedy
 • religia
 • gimnastyka korekcyjna (1 raz w tygodniu)
 • ciekawe wyjścia i spotkania (strażak, teatrzyk na terenie placówki, biblioteka, kino)