Kadra
Agnieszka Biesek

Agnieszka Biesek

Nauczyciel

Ukończyła studia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą pedagogiczną. Bycie nauczycielem to dla niej coś więcej niż tylko praca.

Pani Agnieszka rozumie świat dzieci oraz ich potrzeby. Wie, jak ważne jest, by poznawały świat przez doświadczanie, ruch i konstruktywną zabawę. Rozumie, że dzieci potrzebują być słuchane i zawsze stara się o tym pamiętać. Jako wychowawca stara się ukazać przedszkolakom świat pełen szacunku i wzajemnej tolerancji.  Między zajęciami znajduje czas na czułość i przeżywanie razem z nimi tego co dla nich istotne. Mówi, że nie tylko dzieci uczą się od niej, ale i ona od nich. Czerpie od nich spontaniczną radość, bezinteresowną miłość oraz uczy się dostrzegania drobiazgów.

Weronika Sadecka

Pomoc Nauczyciela

Jest absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej. Aby poszerzyć kwalifikacje, pani Weronika rozpoczęła studia na kierunku psychologia. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w szkole podstawowej w Świeciu, jednak to w przedszkolu od zawsze chciała pracować. Praca z dziećmi jest jej moją pasją.

Jest osobą miłą, radosną i przede wszystkim oddaną dzieciom. Praca z przedszkolakami przynosi jej wiele satysfakcji, a dzięki otwartości świetnie nawiązuję z nimi kontakt. W kontaktach z dziećmi stara się dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje swych małych podopiecznych.

Weronika Sadecka
Monika Sokalska

Monika Sokalska

Nauczyciel Języka Angielskiego

Jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim oraz studiów magisterskich na kierunku filologia angielska. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogika. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując już w trakcie studiów w szkole podstawowej. W metodzie nauczania wykorzystuje wiele ciekawych pomysłów tak, aby nauka języka angielskiego sprawiała ogromną przyjemność i była dostosowana do indywidualnych potrzeb dzieci. Kontakt najmłodszych dzieci z językiem angielskim jest bardzo ważny i daje lepszy start w późniejszych latach, dlatego też pani Monika stawia na komunikację w języku angielskim, poprzez wspieranie rozumienia gestem, ruchem, ilustracją, a nauka odbywa się poprzez zabawę. Motto Pani Moniki to: „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”.

Patrycja Skrobiszewska

Pracownik Administracyjny

Pani Patrycja jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W Baśniowym Dworku krząta się i sprawdza, czy wszystko jest na swoim miejscu i niczego nikomu nie brakuje. Uzupełnia kalendarz przedszkola, prowadzi dokumentacje, dba o promocję placówki. Sprawnie i energicznie wspiera dyrektora w realizacji zadań, a nauczycieli – w codziennej organizacji i w pracy. Prywatnie pani Patrycja jest szczęśliwą mamą. Uśmiechnięta, pełna pozytywnej energii, uważa, że nigdy nic nie wraca w tej samej postaci, dlatego po pracy, łapie aparat i zatrzymuje w kadrach cenne momenty i emocje.

Patrycja Skrobiszewska