Rytmika

Codziennymi zajęciami z rytmiki kształtujemy postawę dziecka, równowagę, rozwijamy motorykę, koordynację ruchową i poczucie rytmu. Rytmika łączy w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach.