Rytmika i logorytmika

Codziennymi zajęciami z rytmiki kształtujemy postawę dziecka, równowagę, rozwijamy motorykę, koordynację ruchową i poczucie rytmu. Rytmika łączy w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach.

Logorytmika to połączenie zajęć logopedycznych z rytmiką. Celem ćwiczeń jest rozwijanie koordynacji ruchowej, usprawnienie prawidłowego toru oddechowego i aparatu artykulacyjnego.

Ponadto zajęcia kształtują prawidłowy słuch fonemowy, pamięć muzyczną, poczucie tempa i rytmu.

Zajęcia prowadzone są w każdy wtorek.