Plan dnia

Ramowy rozkład dnia Elfiki

6:30

Otwarcie przedszkola.

6:30 - 08:30

Schodzenie się dzieci. Kontakty okolicznościowe, zajęcia indywidualne, zabawy inicjowane przez opiekunka oraz pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i przejęcia inicjatywy. Zabawy integrujące całą grupę.

08:30 - 09:00

Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem. Śniadanie i czynności higieniczne po śniadaniu.

09:00 - 09:30

Zajęcia z j. angielskiego.

09:30 - 10:00

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10:00 - 10:30

Zabawy w kącikach zainteresowań.* ** ***

10:30 - 10:45

Czynności sanitarno-higieniczne przed posiłkiem. II śniadanie.

10:45 - 12:00

Inspirowanie dzieci do zabaw ruchowych w ogródku przedszkolnym. Spacery. Obserwacje przyrodnicze./ W razie niepogody: Zabawy indywidualne i grupowe. Zajęcia plastyczne/sensoryczne.

12:00 - 12:45

Obiad wraz z czynnościami higienicznymi. Czynności sanitarno-higieniczne po obiedzie.

12:45 - 14:30

Relaksacja. Leżakowanie. Słuchanie bajek terapeutycznych, muzyki, kołysanek.

14:30 - 15:00

Powolne wstawanie. Czynności sanitarno – higieniczne przed  podwieczorkiem. Podwieczorek.

15:30 - 17:30

Podsumowanie dnia. Rozmowy grupowe i indywidualne. Zabawy dowolne w sali bądź w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy inicjowane przez opiekuna. Kontakt indywidualny z rodzicami.

17:30

Zakończenie dnia

*Logopedia i logorytmika

**Dogoterapia w drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 10:00-10:30

***Gimnastyka ogólnorozwojowa co poniedziałek

****Robotyka i programowanie w drugi wtorek miesiąc

Ramowy rozkład dnia Skrzaty

6:30

Otwarcie przedszkola.

6:30 - 08:30

Schodzenie się dzieci. Kontakty okolicznościowe, zajęcia indywidualne, zabawy inicjowane przez opiekunka oraz pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i przejęcia inicjatywy. Zabawy integrujące całą grupę.

08:30 - 09:00

Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem. Śniadanie i czynności higieniczne po śniadaniu.

09:00 - 09:20

Rytmika. Poranna gimnastyka.

09:20 - 10:00

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

10:00 - 10:40

Zajęcia z j. angielskiego. *

10:40 - 11:00

Czynności sanitarno-higieniczne. II śniadanie.

11:00 - 12:00

Inspirowanie dzieci do zabaw ruchowych w ogródku przedszkolnym. Spacery. Obserwacje przyrodnicze.

12:00 - 12:30

Zabawy grupowe i indywidualne. Zajęcia uzależnione od dnia tygodnia (Sensoplastyka/ Akademia Małego Plastyka/ Logopedia/ Gimnastyka ogólnorozwojowa).

12:30 - 13:00

Obiad wraz z czynnościami higienicznymi. Czynności sanitarno-higieniczne po obiedzie.

13:00 - 14:30

Zabawy utrwalające treści, praca indywidualna – wspomaganie i korygowanie rozwoju.

14:30 - 15:30

Czynności sanitarno – higieniczne przed  podwieczorkiem. Podwieczorek. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

15:30 - 17:30

Podsumowanie dnia. Rozmowy grupowe i indywidualne. Zabawy dowolne w sali bądź w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy inicjowane przez opiekuna. Kontakt indywidualny z rodzicami.

17:30

Zakończenie dnia

*Logopedia i logorytmika

**Dogoterapia w drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 10:00-10:30

***Gimnastyka ogólnorozwojowa co poniedziałek

****Robotyka i programowanie w drugi wtorek miesiąc

Ramowy rozkład dnia Krasnoludki 2+

6:30

Otwarcie przedszkola.

6:30 - 8:15

Schodzenie się dzieci. Kontakty okolicznościowe, zajęcia indywidualne, zabawy inicjowane przez opiekunka oraz pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i przejęcia inicjatywy. Zabawy integrujące całą grupę.

8:15 - 8.30

Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem. Trening czystości. Wdrażanie do samodzielności w czynnościach higienicznych.

8.30 - 9.00

Śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi. Zachęcanie dzieci do korzystania z nocnika.

9.00 - 9.30

Zajęcia dydaktyczne, ogólnorozwojowe dostosowane do wieku dziecka uzależnione od dnia tygodnia (Akademia Małego Plastyka/ Sensoplastyka/ Logopedia/ Rytmika/ Zajęcia ruchowe). *

9.30 - 10.00

Zajęcia w j. angielskim.

10.00 - 10.30

Czynności sanitarno-higieniczne przed posiłkiem. II śniadanie.

10.30 - 11.30

Inspirowanie dzieci do zabaw ruchowych w ogródku przedszkolnym. Spacery. Obserwacje przyrodnicze.

11.30 - 12.30

Obiad wraz z czynnościami higienicznymi. Zachęcanie dzieci do korzystania z nocnika. Czynności sanitarno-higieniczne po obiedzie. Czytanie książek dzieciom. Wyciszanie się przed obiadem.

12.30 - 13.00

Czytanie książek dzieciom. Wyciszanie się przed obiadem.

13.00 - 14.30

Relaksacja. Leżakowanie. Słuchanie bajek terapeutycznych, muzyki, kołysanek.

14.30 - 15.00

Powolne wstawanie. Czynności sanitarno – higieniczne przed podwieczorkiem/Nocnikowanie. Podwieczorek.

15.30 - 17.30

Podsumowanie dnia. Rozmowy grupowe i indywidualne. Zabawy dowolne w sali bądź w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy inicjowane przez opiekuna. Kontakt indywidualny z rodzicami.

17.30

Zakończenie dnia.

*Logopedia i logorytmika

**Dogoterapia w drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 10:00-10:30

***Gimnastyka ogólnorozwojowa co poniedziałek

****Robotyka i programowanie w drugi wtorek miesiąc