Plan dnia

Ramowy rozkład dnia Elfiki

6:30

Otwarcie przedszkola.

6:30 - 08:30

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, dowolne wg pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Diagnoza, obserwacje pedagogiczne.

08:30 - 09:00

Śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi.

09:00 - 09:30

Język angielski *

09:30 - 10:00

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczno – rozwojowe.

10:00 - 10:30

Zabawy zorganizowane według zainteresowań dzieci, nauka współżycia w grupie oraz wprowadzanie zasady zgodnej i wspólnej zabawy. **

10:30 - 12:00

Spacery, zabawy swobodne i zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym, gry sportowe kształtujące postawę dziecka, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne w sali.

12:00 - 12:30

Obiad wraz z czynnościami higienicznymi.

13:00 - 14:30

Relaksacja. Leżakowanie.

14:30 - 15:00

Podwieczorek wraz z czynnościami higienicznymi.

15:00 - 17:30

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy swobodne na terenie ogrodu przedszkolnego lub w sali. Praca indywidualna i indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci. Zabawa ruchowa.

17:30

Zakończenie dnia

* Język angielski odbywa się w godzinach 9:00-9:30 lub 9:30-10:00 na przemian z grupą “Skrzaty”.
** Od października ruszają zajęcia dodatkowe:
– logopedia 2 razy w miesiącu, wtorek 11:00 – 11:30
– gimnastyka ogólnorozwojowa, środa 10:00 – 10:30
– zajęcia sensoryczno-kulinarne, piątek 10:30 – 11:00

Ramowy rozkład dnia Skrzaty

6:30

Otwarcie przedszkola.

6:30 - 08:30

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, dowolne wg pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Diagnoza, obserwacje pedagogiczne.

08:30 - 09:00

Śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi.

09:00 - 09:30

Język angielski *

09:30 - 10:30

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z podstawy programowej.

10:30 - 12:00

Spacery, zabawy swobodne i zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym, gry sportowe kształtujące postawę dziecka, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne w sali. **

12:00 - 12:30

Obiad wraz z czynnościami higienicznymi.

13:00 - 14:30

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna.

14:30 - 15:00

Podwieczorek wraz z czynnościami higienicznymi.

15:00 - 17:30

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy swobodne na terenie ogrodu przedszkolnego lub w sali. Praca indywidualna i indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci. Zabawa ruchowa.

17:30

Zakończenie dnia

* Język angielski odbywa się w godzinach 9:00-9:30 lub 9:30-10:00 na przemian z grupą “Elfiki”.
** Od października ruszają zajęcia dodatkowe:
– logopedia 2 razy w miesiącu, wtorek 11:00 – 11:30
– gimnastyka ogólnorozwojowa, środa 10:30 – 11:00
– zajęcia sensoryczno-kulinarne, piątek 12:45-13:15