Plan dnia

6:30

Otwarcie przedszkola.

07:00 - 08:30

Kontakty okolicznościowe, zajęcia indywidualne, zabawy – pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i przejęcia inicjatywy. Zabawy integrujące całą grupę.

08:30 - 09:00

Gimnastyka poranna. Mycie rąk przed śniadaniem.

09:00 - 09:30

Śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi.

09:30 - 10:00

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego.

10:00 - 10:30

Zajęcia w języku angielskim.*

10:30 - 11:00

Zajęcia sensoryczne/Zajęcia plastyczne.

11:00 - 12:00

Przygotowanie i wyjście na świeże powietrze. Zabawy dowolne i organizowane. Rytmika na powietrzu. Spacery. Obserwacje przyrodnicze.**

12:15 - 13:00

Obiad wraz z czynnościami higienicznymi.

13:00 - 14:30

Relaksacja. Leżakowanie.

14:30 - 15:00

Podwieczorek wraz z czynnościami higienicznymi.

15:00 - 16:30

Zabawy dowolne i organizowane. Czytanie książeczek.

16:30 - 17:30

Podsumowanie dnia. Rozmowy grupowe i indywidualne.

17:30

Zakończenie dnia

* W środy zajęcia z angielskiego odbywają się w godzinach 10:45-11:15. Od 9:30 do 10:15 trwa gimnastyka/fitness dla dzieci.
** W razie niepogody, rytmika odbywa się na sali.