Oferta

Język angielski

5 razy w tygodniu ( czas prowadzenia zajęć odpowiedni dla każdej grupy wiekowej):

2,5/3 latki ( 20 min)
4 latki ( 30 min)
5 latki (35 min)

Zajęcia sensoryczne

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka 1 raz w tygodniu. Niwelowanie wad postawy u dzieci

Logopeda

Opieka logopedy ( zajęcia grupowe, możliwość zajęć indywidualnych)

Rytmika

Rytmika dla smyka
Zajęcia 1 raz w tygodniu

Teatrzyki

Teatrzyki na terenie placówki

Spotkania i wycieczki

Ciekawe spotkania i wycieczki ( wizyta policjanta, strażaka, wycieczka do piekarni, kina itp.)

Zumba

Religia

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia płatne

Drugi język obcy
Zumba
Klubiki tematyczne