Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia umuzykalniające stanowią rodzaj zajęć, których celem jest nie tylko uwrażliwienie na dźwięki i muzykę, ale również zwiększenie płynności mowy oraz poprawę dykcji. Głównym celem zajęć muzycznych jest rozbudzenie w dzieciach naturalnej kreatywności, twórczych zachowań, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, aktywny odbiór muzyki i grę na instrumentach. Uczestnictwo w zajęciach wpływa na  rozwijanie słuchu muzycznego
i poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz wyrabianie zdolności skupienia uwagi koncentracji.