Doris Stuart
Spanish Teacher

Pani Agnieszka rozumie świat dzieci oraz ich potrzeby. Wie, jak ważne jest, by poznawały świat przez doświadczanie, ruch i konstruktywną zabawę. Rozumie, że dzieci potrzebują być słuchane i zawsze stara się o tym pamiętać. Jako wychowawca stara się ukazać przedszkolakom świat pełen szacunku i wzajemnej tolerancji.  Między zajęciami znajduje czas na czułość i przeżywanie razem z nimi tego co dla nich istotne. Mówi, że nie tylko dzieci uczą się od niej, ale i ona od nich. Czerpie od nich spontaniczną radość, bezinteresowną miłość oraz uczy się dostrzegania drobiazgów.